Program formare acreditat

Titlul programului: Comunicare eficienta pentru un climat educational propice invatarii
Tipul de program:

Program acreditat - 10 credite transferabile

Directia Generala Management, Resurse Umane si Retea Scolara

Directia Formare Continua a Personalului din Invatamantul Preuniversitar

Durata: 40 de ore (29 de ore zi + 11 ore la distanta)
Grup tinta: cadre didactice din invatamantul preuniversitar
Justificarea ofertei:           vine in intampiarea nevoilor cadrelor didactice care se confrunta, din ce in ce mai des, cu unele situatii aparent de nerezolvat care afecteaza bunul mers al activitatilor atat la nivelul scolii, cat si la nivelul clasei.
Module tematice:

-Comunicare eficienta in context educational.

-Climatul educational al scolii si al clasei de elevi.

-Gestionarea sitatiilor problema la nivelul clasei de elevi.

-Gestionarea sitatiilor problema la nivelul organizatiei scolare.

-Un climat educational centrat pe valori; viziunea si misiunea scolii.

-Activitati pe platforma de e-learning.

Scopul: stimularea unui climat propice invatarii la nivelul organizatiilor implicate in procesul educational prin dezvoltarea unor competente privind comunicarea eficienta, prevenirea si gestionarea situatiilor-problema in diferite contexte educationale.
Competente vizate:

-aplicarea unor principii si reguli de comunicare eficienta pentru a depasi bariere in comunicare personala / institutionala

-proiectarea pertinenta a unui program de preventie si management al situatiilor de conflict / criza la nivel organizational centrat pe sstimularea unui climat propice invatarii.

-dezvoltarea reflexivitatii in evaluarea situatiilor de rissc conflictual in cadrul a diferite tipuri de comunitati

Modalitati de evaluare: activitate in echipa, dialog-dezbatere, atelier interactiv de feedback si sinteza, activitati practice, portofolii tematice