Comunicare eficientă pentru un climat propice învățării

În cadrul cursului „Comunicare eficientă pentru un climat propice învățării“ participanții au fost împărțiți în 11 grupe, fiecare grupă fiind formată din 25 de profesori din unitățile de învățământ partenere ale proiectului.Cursul s-a adresat cadrelor didactice din grupul țintă al proiectului „Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj“, derulat de Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație - IDEE și ISJ Dolj.

Prima grupă deja și-a însușit noțiunile teoretice ale cursului. Comunicare eficientă pentru un climat propice învățării a reprezentat pentru majoritatea cursanților imboldul de a descoperi în primul rând comunicarea cu sine și, din acest punct de vedere, comunicarea cu ceilalți. Profesorii au identificat conceptul de comunicare eficientă, barierele ce pot apărea în comunicare, tipurile de climat şcolar, din perspective managementului instituţional, dar șicum să gestioneze situațiile de criză. În plus, participanții au fost provocați să aplice noțiunile teoretice în diverse activități individuale sau de grup: jocuri, fișe de lucru și proiecte. Toate au reprezentat doar câteva repere esențiale în reorganizarea viitoarelor ore de curs cu elevii, activități care să devină atractive pentru copii, care să  prezinte interes din partea acestora pentru implicare și obținere de rezultate, dar și care să elimine absenteismul și abandonul școlar.

Activitatea cursanților este monitorizată de experții și formatorii implicați în proiect.

Proiectul „Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj POCU/74/6/18/104980 - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Uman 2014-2020“ are o durată de implementare de trei ani și se derulează în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj. Obiectivul general al proiectului este promovarea accesului egal la învățământ, pentru reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a mediului educațional, promovarea accesului egal la învățământul preșcolar și școlar și reducerea segregării între copii în județul Dolj. Din grupul țintă fac parte 1100 de persoane, dintre care 800 de copii de diferite vârste și 30 de părinți sau tutori, restul fiind cadre didactice și manageri ai unităților de învățământ partenere.