Proiect pentru un învățământ de calitate

Promovarea accesului egal la învățământ, pentru reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a mediului educațional este unul dintre obiectivele proiectului „Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj“ lansat azi de Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație (IDEE) și Inspectoratul Școlar Județean Dolj.

Acțiunile proiectului, printre care „Grădinița prietenoasă“, activitățile de tip școală după școală sau managementul proiectului, au ca scop creșterea numărului de copii din Dolj care iau parte la învățământul antepreșcolar și preșcolar, scăderea ratei abandonului școlar sau a părăsirii timpurii a școlii -  mai ales în rândul grupurilor de risc, dar și creșterea gradului de pregătire a personalului didactic pentru promovarea unor servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive la nivelul județului.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.