Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în judetul Dolj

Antet sus

 

Invatamant de calitate pentru viitorul copiilor nostri in judetul Dolj (site proiect: sieuinvat.ro) 

 


Asociatia Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, proiectul cu titlul Invatamant de calitate pentru viitorul copiilor nostri in judetul Dolj, Cod SMIS104980, desfăşurat în cadrul Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Cod Apel: POCU/74/6/18/Operaţiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.


Proiectul se desfăşoară în perioada 22 mai 2018 - 21 mai 2021.

 

Obiectivul general al proiectuluiPromovarea accesului egal la învăţământ, pentru reducerea şi prevenirea părăsirii timpurii a mediului educaţional, promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar şi şcolar şi reducerea segregării între copii în judeţul Dolj.

 

Obiectivele specifice:

 

OS 1. Creşterea numărului de copii din jud. Dolj care iau parte la invăţământul ante-preşcolar şi preşcolar, incluzând grupuri cu risc de părăsire timpurie a şcolii, copii romi şi din mediul rural.

 

OS 2. Reducerea părăsirii şcolii prin măsuri de prevenire şi de asigurare a şanselor egale pentru toţi elevii din judeţul Dolj.

OS 3. Creşterea gradului de pregătire a personalului didactic din învăţământul preşcolar şi şcolar, pentru promovarea unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei scoli inclusive în judeţul Dolj.

 

Antet jos

 

Documentatie atribuire serv organ evenimente Conferinta lansare

Documentatie atribuire servicii organizare evenimente si tabara pentru copii