Conferinta "Traditie si creativitate in scoala"

                                                                   

 

Invitatie Conferinta Nationala Traditie si creativitate în scoala


Program conferinta

 

Formular inscriere

 

Criterii generale 

 

CONFERINŢA CU PARTICIPARE NAŢIONALĂ 
„TRADIŢIE ŞI CREATIVITATE ÎN ŞCOALĂ”

Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie (IDEE) în parteneriat cu Casa Corpului Didactic a Municipiului BucureştiCentrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Editura Sigma, vă invită să participați la Conferinţa Naţională TRADIŢIE ŞI CREATIVITATE ÎN ŞCOALĂ, eveniment organizat în vederea sustenabilităţii proiectului „Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba maternă a elevilor din învăţământul primar pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatice”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract POSDRU/154/1.1/G/139340.

Conferinţa se adresează inspectorilor şcolari, directorilor şi directorilor adjuncţi din cadrul tuturor formelor de învăţământ preuniversitar, care doresc să îşi împărtășească opiniile cu privire la educaţia în şcoală.      

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR

Participarea constă în scrierea şi trimiterea unor articole care abordează teme specifice managementului educaţional sau specialităţii dumneavoastră.

Din sfera managementului educaţional pot fi accesate subiecte precum:

 • Dinamica învăţământului românesc în context european;
 • Organigrama – instrument de bază în managementul şcolar;
 • Managementul timpului – o provocare;
 • Şcoala şi comunitatea locală;
 • Relaţia dintre şcoală şi beneficiarii actului educaţional;
 • Dificultăţi ale managementului educaţional;
 • Managementul conflictului.

Articolele care vizează specialitatea dumneavoastră se pot axa în jurul următoarelor aspecte:

 • Etapele evaluării scrise;
 • Rolul evaluării orale;
 • Modele de evaluare scrisă (exemple de teste);
 • Evaluarea alternativă;
 • Captarea atenţiei;
 • Modalităţi de motivare a elevilor;
 • Implicarea elevilor în activitatea de predare;
 • Activităţi de mentorat pentru profesorii debutanţi;
 • Gestionarea conflictului;
 • Situaţii mai rar întâlnite în şcoală şi modul de abordare;
 • Rolul formării continue în cariera didactică;
 • Părinţii – un ajutor de nădejde;
 • Planificarea – un document inutil sau necesar?

Subiectele propuse au un caracter orientativ, dumneavoastră având libertatea de a aborda orice tematică aferentă specialităţii de predare sau managementului educaţional.

Participarea la conferinţă este gratuită. Înscrierea participanților, prin menționarea titlului, a secțiunii și a datelor personale, se va face până la data de 26 iunie 2017. Formularul de înscriere și lucrarea vor fi încărcate electronic pe site-ul  http://idee-org.net. Pentru identificarea mai uşoară a lucrărilor, fişierele încărcate vor fi salvate cu următoarele tipuri de denumiri: management_nume_prenume sau specialitate_nume_prenume).

NORME DE REDACTARE

Articolele vor fi redactate cu softul de editare Office Word, în format A4, folosindu-se caracterul Times New Roman, mărimea de 11, spațiul între rânduri de 1 cm şi, obligatoriu diacritice. Articolul trebuie să aibă minimum două pagini şi maximum cinci pagini. Titlul lucrării va fi scris cu majuscule, centrat. Sub titlu se vor preciza: profesia, numele și prenumele autorului/autorilor, instituția, localitatea, județul. La finalul lucrării, se vor consemna, obligatoriu, toate referințele bibliografice în ordinea care urmează: numele și prenumele autorului, titlul lucrării din care s-a citat (scris cu litere italice), editura, anul apariției, numărul paginii citate. În cazul în care există imagini ce urmează a fi inserate în text, acestea vor fi trimise separat în format electronic .jpg sau .tif; dacă sunt preluate de pe internet, se va preciza sursa. De asemenea, se recomandă folosirea imaginilor (grafice, tabele, scheme) doar dacă sunt strict necesare ilustrării conținutului științific. Responsabilitatea pentru conținutul articolelor și al imaginilor revine în totalitate autorilor.

O comisie alcătuită din specialişti va aprecia articolele trimise şi va decide includerea acestora în publicaţiile conferinţei (volum colectiv sau revistă), care vor avea alocate coduri ISBN sau ISSN recunoscute la nivel naţional şi internaţional (tipărirea gratuită a acestora va fi asigurată de Editura Sigma).

Lista articolelor publicate (însoţite de codul ISBN sau ISSN) va fi făcută publică prin intermediul site-ul IDEE, unde veţi regăsi, în format electronic, volumul colectiv şi revista conferinţei. Lucrările vor fi indexate în baze de date şi cataloage internaţionale, care vor acorda factor de impact pentru citări.

Toţi participanţii vor primi certificate care vor dovedi faptul că au luat parte la conferinţă.

În acest sens, venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră de formare, asigurându-vă un cadru de exprimare recunoscut, care vă va oferi posibilitatea îmbunătăţirii dezvoltării profesionale.

 

Pentru informaţii suplimentare accesaţi adresa http://www.idee-org.net, secţiunea Evenimente si informatii.

Pentru orice informaţii şi clarificări vă stăm la dispoziţie.

Persoane de contact:

coordonator proiect: Mihaela Spătăreanu – tel. 0763.661.164;   Camelia Cristea – tel. 0756.712.807

e-mail: office@idee-org.net; mihaela.spatareanu@yahoo.com

 

 

PROGRAMUL CONFERINŢEI „TRADIŢIE ŞI CREATIVITATE ÎN ŞCOALĂ”

22 mai – 12 iunie

Completarea şi trimiterea formularului de înregistrare

12 iunie - 3 iulie

Trimiterea lucrărilor

3 iulie - 24 iulie

Comisia trimite către participanţi sugestii şi observaţii

24 iulie

Comisia Conferinţei aprobă publicarea lucrărilor

25 iulie - 31 august

Machetarea şi publicarea lucrărilor în volume sau reviste