”IDEE – Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării in Educaţie” (POSDRU/175/2.1/S/151627)

IDEE – Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării in Educație, în calitate de Lider de parteneriatorganizează în data de 15 martie 2015 Conferința de lansare a proiectului ”IDEE – Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării in Educaţie”(POSDRU/175/2.1/S/151627) cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Editura SIGMA şi Asociatia ”EXE – Expertiză pentru o societate bazată pe cunoaştere”în regiunile București-Ilfov și Sud Vest-Oltenia, pe durata a 10 luni.

Durata implementarii: 11 februarie 2015 – 10 decembrie 2015.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru elevi în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii acestora la cerinţele primului loc de muncă relevant. 

Grup tinta: 700 Elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ secundar (din învățământul liceal și învățământul profesional) – ISCED 3