„Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM” (POSDRU 17/1.1/G/37412)

• PROIECT IMPLEMENTAT DE EDITURA SIGMA SRL PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU  DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 – 2013

Antet proiect mic

Titlul proiectului - „Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM”; Contract: POSDRU 17/1.1/G/37412 

Perioada proiectului 01.11.2010 – 31.07.2012

In cadrul acestui proiect Asociatia IDEE, in calitate de partener, a participat la urmatoarele activitati:

• Constituirea echipei de implementare si mobilizarea experţilor 
• Planificarea detaliată a activităţilor Intâlniri periodice ale echipei de implementare 
• Evaluarea interna de proces 
• Stabilirea de criterii pentru construcţia itemilor/ testelor 
• Alcătuirea de itemi. Clasificarea itemilor 
• Realizarea instrumentelor operaţionale de clasificare a problemelor 
• Selectarea itemilor şi alcătuirea testelor care vor fi aplicate 
• Pregătirea broşurilor cu subiectele testelor 
• Crearea unui sistem informatic de procesare automatizată a datelor 
• Realizarea unui site Administrarea instrumentelor de evaluare 
• Monitorizarea şcolilor pilot 
• Desfăşurarea interviurilor structurate. Interpretarea opiniilor participanţilor 
• Analiza statistică a datelor. Personalizarea rezultatelor 
• Transmiterea analizelor personalizate către şcoli 
• Completarea şi actualizarea bazelor de date 
• Elaborarea studiilor de caz 
• Revizuirea sistemului de clasificare a itemilor. Revizuirea sistemului de alcătuire a testelor
• Revizuirea şi îmbunătăţirea sistemului informatic 
• Actualizarea/ îmbunătăţirea site-ului 
• Valorificarea bazelor de date în consilierea şcolară 
• Organizarea taberelor de pregătire a elevilor 
• Elaborarea unor studii/ articole privind rezultatele proiectului 
• Selectarea grupurilor de lucru Intâlniri periodice ale grupurilor de lucru 
• Diseminarea rezultatelor către alte şcoli înafara celor pilot 
• Realizarea de programe de pregătire profesională Pregătirea şi derularea schimburilor de experienţă transnaţionale 
• Realizarea unei conferinţe naţionale Realizarea unei conferinţe internaţionale în România 
• Participări la conferinţe internaţionale pentru promovarea rezultatelor proiectului.

Etichete