„Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba maternă a elevilor din învăţământul primar pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatice” POSDRU/154/1.1/G/139340.

INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA EVALUARII IN EDUCATIE în parteneriat cu Editura Sigma şi „Complexul Educaţional Lauder Reut – România” implementeaza proiectul „Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba maternă a elevilor din învăţământul primar pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatice”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contractPOSDRU/154/1.1/G/139340.

Durata implementarii: 14 mai 2014 – 13 noiembrie 2015.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea de mecanisme şi instrumente inovative non-formale în vederea creşterii calităţii procesului educaţional, cu precădere a nivelului de competenţă şi a motivaţiei de studiu pentru limba maternă şi a accesului la competenţe cheie de cetăţenie activă pentru un număr de 3000 elevi din învăţământul primar.

Grup tinta:

- Directori ai unitatilor de invatamant, Consilieri scolari, Personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, structuri centrale şi locale ale MEN sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia

- Elevi