CONFERINTA DE LANSARE

Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie vă invită să participaţi la Conferinţa de lansare a proiectului Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba maternă a elevilor din învăţământul primar pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatice”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Cererea de propuneri nr. 154 „Competenţe cheie pentru oferte de studii de calitate în şcoală”, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”, contract POSDRU/154/1.1/G/139340.

Evenimentul va avea loc în data de 31 mai, ora 10, Pavilionul C1, scena Arena – ROMEXPO.

Cu ocazia acestui proiect ne propunem să dezvoltăm instrumente inovative non-formale în vederea creşterii calităţii procesului educaţional, a nivelului de competenţă de lectură şi a accesului la competenţe-cheie de cetăţenie activă.

În cadrul proiectului, elevii vor primi feedback personalizat, iar cadrele didactice vor obţine informaţii referitoare la competenţele, motivaţia şi preocupările elevilor, informaţii care vor contribui la o mai bună orientare şcolară şi la îmbunătăţirea ofertei educaţionale a şcolii. De asemenea, vor fi organizate sesiuni de formare profesională focalizate pe înţelegerea unor strategii de evaluare eficientă la clasă, care să ofere modalităţi prompte de a sprijini în mod adecvat elevul în învăţare, ţinând cont de nivelul achiziţiilor lui.

Vă oferim posibilitatea de a participa la programul de formare acreditat „Strategii de evaluare eficientă” – 10 credite precum şi la alte 3 programe susţinute în funcţie de nevoile grupului ţintă pentru care se vor elibera diplome, adeverinţe care să ateste participarea grupului ţintă la aceste activităţi.

Proiectul este coordonat de o echipă de experţi din care fac parte: Ştefan Pacearcă - expert curriculum, Mihaela Cârstea - expert curriculum, Maria Drăghici - expert coordonare activităţi 
non-formale, Mihaela Singer - expert implementare, Gabriela Bărbulescu - lector program formare, Alexandrina Peter şi Daniela Ioniţă - experţi consiliere, Ioana Şandru - expert cercetare, Daniela Piţigoi - expert învăţământ.

 

Informaţii se pot obţine telefonic la: 0758.044.823, e-mail: office@idee-org.net.

Cu deosebit respect,

Cristea Camelia Dana - expert informare şi diseminare

Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie