Proiect

„Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM” (POSDRU 17/1.1/G/37412)

• PROIECT IMPLEMENTAT DE EDITURA SIGMA SRL PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU  DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 – 2013

Antet proiect mic

Titlul proiectului - „Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM”; Contract: POSDRU 17/1.1/G/37412 

„Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba maternă a elevilor din învăţământul primar pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatice” POSDRU/154/1.1/G/139340.

INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA EVALUARII IN EDUCATIE în parteneriat cu Editura Sigma şi „Complexul Educaţional Lauder Reut – România” implementeaza proiectul „Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba maternă a elevilor din învăţământul primar pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatice”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contractPOSDRU/154/1.1/G/139340.