INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA EVALUARII IN EDUCATIE în parteneriat cu Editura Sigma şi „Complexul Educaţional Lauder Reut – România” implementeaza proiectul „Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba maternă a elevilor din învăţământul primar pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatice”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract POSDRU/154/1.1/G/139340.

Durata implementarii: 14 mai 2014 – 13 noiembrie 2015.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea de mecanisme şi instrumente inovative non-formale în vederea creşterii calităţii procesului educaţional, cu precădere a nivelului de competenţă şi a motivaţiei de studiu pentru limba maternă şi a accesului la competenţe cheie de cetăţenie activă pentru un număr de 3000 elevi din învăţământul primar.

Grup tinta:

- Directori ai unitatilor de invatamant, Consilieri scolari, Personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, structuri centrale şi locale ale MEN sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia

- Elevi

 

 

 

 

 

IDEE – Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării in Educație, în calitate de Lider de parteneriat, organizează în data de 15 martie 2015 Conferința de lansare a proiectului ”IDEE – Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării in Educaţie” (POSDRU/175/2.1/S/151627) cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Editura SIGMA şi Asociatia ”EXE – Expertiză pentru o societate bazată pe cunoaştere”în regiunile București-Ilfov și Sud Vest-Oltenia, pe durata a 10 luni.

Durata implementarii: 11 februarie 2015 – 10 decembrie 2015.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru elevi în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii acestora la cerinţele primului loc de muncă relevant. 

Grup tinta: 700 Elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ secundar (din învățământul liceal și învățământul profesional) – ISCED 3