A 5-a ediție a Conferinței Internaționale EDUCATION AND PSYCHOLOGY CHALLENGES - TEACHERS FOR THE KNOWLEDGE SOCIETY


Scopul conferinței este de a reuni cercetători, factori de decizie și practicieni în domeniul educației și al psihologiei într-un forum de discuții privind cele două domenii și interacțiunea dintre ele. Temele propuse vor permite prezentarea unor cercetări aprofundate, dezbaterea unor teme de actualitate și vor oferi oportunități de interacțiune între profesioniști cu preocupări inter și  trans-disciplinare.

Lucrările complete acceptate vor fi publicate într-un volum de către Editura Universității și vor fi propuse pentru indexare de către ISI Thomson Reuters (ISI Proceedings). Comitetul științific încurajează cercetătorii, membrii facultăților, profesorii, psihologii și studenții să prezinte lucrări la conferință. Limbile oficiale ale evenimentului sunt limba engleză și limba franceză. În plus, în acest an, o sesiune specială de comunicări va fi dedicată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și se va derula în limba romană. Mai multe detalii despre conferință se pot obține  pe adresa http://conference2019.masterprof.ro/#